SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Cesta z bludného kruhu existuje, musí být ale politická vůle ji prosadit

Cesta z bludného kruhu existuje, musí být ale politická vůle ji prosadit

Ekonomika

Často se mě ptáte na různých fórech a diskusích, co dělat v Česku v současné situaci.

Víme, že Česká republika letos bude hospodařit se schodkem rozpočtu 60 miliard korun.

Víme, že přibývá lidí na sociálních dávkách, i když v únoru vstoupila v účinnost novela zákona o hmotné nouzi, ale toto řešení není správné a nebude mít očekávaný efekt tam, kam by měl být cílen.

Zároveň víme, že klesá spotřeba domácností a obchodní řetěžce z ČR odcházejí se ztrátami.

Co bychom měli dělat je jasné dlouhodobě, jen současné parlamentní strany nebyly ochotny 4 roky dělat nic.

Je sice krásné, že se zvýšila minimální mzda, ale tento systém není příliš efektivní. Cokoliv, co se bere plošně na všechny, není nikdy efektivní.

Sociální dávky jsou stejné pro ty, kteří nikdy nepracovali ačkoliv je jim 40 let i více. Stejné dávky ale pobírá i ten, komu je 50 roků a odpracoval si již 25 let. To je špatně.

Navíc úřady práce nefungují jako zprostředkovatel a vzdělavatel nezaměstnaných a nereaguje pružně na pracovní trh, negarantuje a nestaví se za své klienty u zaměstnavatelů a nedoporučuje je. Není žádnou oporou. Nijak ani nemotivuje lidi k práci a jak by také mohl?

Vždyť v České republice máme od roku 2001 nařízeno 7 milionů exekucí a řada lidí splácí léta exekuce, které rostou dál v čase a splacení je v nekonečném nedohlednu. Přitom 70% z exekuce tvoří náklady exekutora a advokáta žalobce. Zase špatně.

V první řadě bych vyhlásil jistou formu dluhové amnestie. Tedy zrušit všechny exekuce a nařídit nové, ale až po zrušení soukromých exekutorů a nahrazení státními soudními úředníky. Občané s dluhy by tak měli platit jen skutečné původní dluhy. Ten, který dlužil dodnes na exekucích 500 000 korun by rázem měl dluh jen 70 000 korun dohromady. Vida – to už je splatitelné! Exekuce se musí v době splatnosti zastavit a dál již nenarůstat ani po stránce nákladů exekutora, ani po stránce úroků. Jinak jsme v bludném kruhu a fungujeme jinak, než v ostatních státech. Exekuce má být až krajním řešením a to ještě u dluhů nad 5000 korun. Nižší dluhy bude přímo srážet soud s poplatkem jen 500 korun. Tečka.

Stát není dojná kráva soukromých exekutorů a majitelů zavšivených českých sociálních ubytoven.

Pokud nám zmizí z občanů předlužení, pak jsme na dobré cestě. Pokud budou lidé moci vydělat na své bydlení, jsme na správné cestě.

Dále je třeba zrušit univerzální minimální mzdu a postupně zavádět oborové minimální mzdy, jako je tomu ve Švédsku. Jiné nárůsty mají zubaři, jiné zedníci, jiné provavači, jiné hasiči a jiné učitelé. Mzdy musí růst s nějakou logikou, ne zavelením vlády, která pro všechny stanoví paušál 1000 korun nahoru na pouze minimální mzdě bez vlivu na mzdy v oborech činnosti. Tam by mělo docházet ke kolektivním smlouvám mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnancům a dohodám v jednotlivých oborech v závislosti na spoustě souvisejících faktorů.

Dále vláda musí činit kroky, které zjednoduší podnikání a podpoří spotřebu. Tedy kromě vyšších mezd také nižší DPH, nižší odvody zaměstnavatelů za zaměstnance. Vyhneme se tak různým otrockým pracem přes parazitující agentury, které ponižují mzdy o své marže a tím snižují spotřebu. Agentury zrušit a nahradit funkčním úřadem práce. Spotřeba domácností znamená vyšší příjmy do soukromé podnikatelksé sféry a také do státní kasy ve formě daní z příjmů a DPH a spotřebních daní. Ty posledně jmenované snížit u benzínu o podstatnou část, protože spotřební daň činí u benzínu přibližně polovinu ceny benzínu. A benzín je položkou, která hýbe náklady podnikatelů a potažmo cenami ve všech sférách podnikání.

V Česku je to dnes obráceně – malé mzdy, vysoké odvody, vysoká DPH a vysoká spotřební daň a nízká spotřeba a tudíž nízké tržby podnikatelů, kteří pak nemají na drahé mzdy, zejménatu část, kterou odvádí státu. A na konci lichvářské exekuce. Je to koloběh vedoucí do krachu a my jej musíme zastavit.

Spotřeba táhne ekonomiku všude a státy s vysokou spotřebou jsou většinou bohaté státy.

Ale to musí jít ruku v ruce s vyšší domácí produkcí. Samozřejmě vyšší spotřeba má vyšší smysl tehdy, pokud spotřebovávané výrobky jsou vyráběny a daněny v České republice. Stejně se zachoval prezident Trump v případě amerických výrobců, které vyzval, aby vrátili výrobu zpět z Mexika do USA, pokud chtějí do USA dovážet. Stejné to musí být u nás.

Musíme se rozloučit s řetězci, které mají špatné postoje ke svým zaměstnancům a které daní v zahraničí. Potřebujeme v ČR obchodní řetězce, které zaměstnávají dobře zaplacené lidi, protože prodavač je nejčastějším povoláním a prodavači činí velkou část spotřebitelů.

A pokud žijí z ruky do úst, neutrácí a neexistuje přirozený koloběh peněz a přísun tržeb, které přinášejí užitek v daních státu a v tržbách podnikatelům, tak se zase nikam nepohneme.

Pokud budeme mít nepředlužené a dobře placené zaměstnance a vyšší spotřebu a mírnější zdanění firem u nás v ČR, pak se pohneme kupředu. Pokud nebudeme mít občany a firmy zatížené vysokou DPH a spotřební daní, pak to odlehčí všem v našem státě. To pochopili i jnde a funguje to tam léta.

Žádnou politickou stranu jsem tato slova neslyšel říkat. Já si za tímto stojím a vidím, že to funguje, na Švédsku a USA i Holandsku a Belgii.

Dalším krokem je výhodné obchodování a navazování mezinárodních obchodních vtzahů, ze kterých bude mít český podnikatel i stát prospěch. Odstranit podvodníky s dotacemi a zajistit pořádek ve stáních úřadech a zeštíhlit státní aparát. Sloučit 4 ministerstva tak, že ze 14 budeme mít 10 ministerstev a zrušit Senát ČR, čímž se nejenže ušetří, ale také se zrychlí legislativní proces. Jsme malá země a máme poslanců a senátorů skoro jako USA.

Cesta existuje a je reálná. Ale musí být zvoleni ti, kteří toto chtějí prosadit i přes vyhrůžky lobbistů. V zájmu celé České republiky je také třeba právě potírat tento typ kriminality a uvolnit možnosti státních zástupců a soudců a policie, aby ilegální a neprospěšný lobbing končil dlouholetým pracovním vězením. Nikdo v České republice nesmí být pod tlakem extrémně bohatých ekonomických teroristů, kteří tlačí na poslance a ministry ve svůj prospěch a ničí tak ekonomiku nejen státu, ale i českých rodin a jednotlivců. Je lépe vzít svobodu 1000 lidí ve prospěch 10 milionů obyvatel, než podléhat tlakům lobby a mrzačit naši ekonomiku a naše pracující, nebo podnikající osoby likvidovat v lichvářských dluzích.

Řešení je, ale musí být politická vůle.

Karel Fleischer - Místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.