SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Evropští křesťané souzeni za zničení sektářského spisku?

Evropští křesťané souzeni za zničení sektářského spisku?

Poslední událost, která hýbe internetem je příznačná pro dnešní Evropu. O co se jedná? Slovenka spálila korán. Předtím jej údajně znečistila. Otázkou je, co by asi tak měla dělat s hromádkou znečištěného papíru, který by mohl nákazu šířit dál. Očista ohněm je přeci jedním z nejúčinnějších prostředků k desinfekci.

Nad tím by se nebylo třeba pozastavovat, každý občan má přeci právo vyjádřit svůj postoj, alespoň podle výkřiků obhájců lidských práv. Ovšem tyto výkřiky zaznívají jen tam, kde se to hodí. Když někdo vyjádří svůj nesouhlas s islámem, je pronásledován, označen za extrémistu a případně zavírán. Když však mohamedán vhodí zápalnou láhev do synagogy, je to jen vyjádření názoru. Nejprve je nezbytně nutné sjednotit posuzování toho, co je správné a co již ne. Bez takového sjednocení se těžko můžeme propracovat k nějaké spravedlnosti.

Avšak teprve to, co následovalo po spálení koránu poskytlo naprosto přesné svědectví o situaci v Evropě. Původní domorodé obyvatelstvo již prakticky nemá žádná práva. Nesmí vyjádřit svůj názor, protože to je posuzováno jako hanobení jiného, nesmí se shromažďovat, pod záminkou, že to je nebezpečné, nesmí se organizovat, protože to se považuje za nebezpečné pro vládnoucí kliku a už vůbec nesmí vlastnit zbraně. Takže my domorodci nesmíme nic. A když svůj názor projevíme, tak neváhá vláda tyjící z našich daní poslat proti nám speciální jednotky, taktéž placené z našich daní. Jak asi nebezpečná ta mladá Slovenka pro vládu je, že na ni museli poslat komando opancéřovaných a po zuby ozbrojených hrdlořezů?

Vůči přivandrovalcům, kteří dnes již představují dobře vycvičenou, organizovanou a všehoschopnou armádu určenou k vyhubení původních evropských druhů jsou však uplatňována naprosto odlišná kritéria. Ti mohou vyjadřovat názor nejenom třeba spálením knihy, ničením soch v našich kostelech, ale surovým ubitím bezvěrců. Mohou organizovat násilné přechody hranice, mohou se shromažďovat vyloženě za účelem rabování, zapalování aut a znásilňování. Mohou vše.

Proč takovéto jednání není vládnoucí klikou posuzováno jako nebezpečné? Protože všechny zločiny páchané na původním domorodém obyvatelstvu Evropy jsou vládami jednotlivých členských států unie, Evropskou komisí i Evropským parlament organizovány anebo alespoň mlčky trpěny. Cíl je naprosto jasný, zničit národy Evropy, vytvořit z obyvatel Evropy směsici bezduchých otroků, kteří budou bezvýhradně poslouchat pokyny směřující k vybudování islámského socialismu jako ekonomické formy a chalifátu jako formálně politické konstrukce, řídící se právem šaría. Takové radikální zničení Evropy, evropských národů vládnoucí klika potřebuje ve svém vlastním zájmu. Jenom tak totiž bude moci zavést dědičnou monarchii a obrovské masy uvrhnout do otroctví, alespoň podle svých představ.

Takový je plán, rozhodně však není jisté, že takový plán vyjde. Přivandrovalci mají velmi radikální názory a neochvějné přesvědčení o vyvolenosti své sekty. Jakmile se dostanou k moci prostřednictvím kolaborujících evropských politiků s největší pravděpodobností se jich všech zbaví. Nyní jsme obětí masakrů my, prostí občané, příště to však budou eurokomisaři, ministři, poslanci, ti, kdo dnes přivandrovalce vítají a jejich zločiny omlouvají.

Inspirací čin statečné občanky Slovenské republiky rozhodně je, ale jenom zpola. Do Evropy se valí nečisté hordy. Zabránit dobytí Evropy, zachránit sami sebe můžeme jenom OHNĚM A MEČEM. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.