SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Vylidňování center měst se může v budoucnu vymstít

Vylidňování center měst se může v budoucnu vymstít

vylidňování

Ubývá obyvatel centra Prahy, dále severní Moravy, zejména Ostravsko, Bruntálsko, Jeseník, Havířov, ale také západ a sever Čech – Litvínov, Cheb, Kadaň, Sokolov, Litvínov, Karlovy Vary.

Obecně narůstá počet obyvatel Středočeského kraje a celého hl.m. Prahy s výjimkou centra. V Praze dochází k vnitřní migraci z centra města do tří hlavních oblastí – Praha – východ 14,2% a Praha – západ 13,7 %  a Beroun 6,2 % a to v letech 2011 až 2016. Vnitřní migrace komplikuje životní podmínky populace.

S úbytkem populace v centrech měst lze sledovat i odliv obchodu a služeb z těchto oblastí a zbytek obyvatel, kteří v centrech zůstávají tak trpí nedostatečnou občanskou vybaveností a špatnou dostupností např. obchodů. Obchodníkům se nevyplatí provozovat v oblastech např. v blízkém okolí centra Prahy, své obchody a provozovny služeb, protože klesá klientela a podnikání se stává s ohledem na vysoké nájmy a nízké příjmy nerentabilní.

Naproti tomu narůstá v centru kanceláří a řada firem si rezervuje velký počet parkovacích míst v centru a tak ubývá prostoru pro parkování obyvatel centra a jeho okolí.

Odliv obyvatel z center měst, dělá z takových oblastí mnohdy až děsivé lokality, které zejména ve večerních a nočních hodinách nežijí tak, jako žijí přirozeně zalidněné oblasti a stoupá riziko trestné činnosti.

Důvodem odlivu obyvatel bývá často přemrštěné nájemné, ale i hluk a prašnost center velkoměst a pak zmíněný odliv obchodů, což dosvědčují stále častější prázdné komerční prostory, které bývaly donedávna prodejnami, či provozovnami třeba i po dobu uplynulých více, než 30 let. Není kde si nakoupit, není kde se nechat ostříhat a není kde si zaparkovat auto, když rodina může mnohdy mít 2 i více aut, patřících rodinným příslušníkům.

Odráží se to na počtu ukončení živností, ale také na dopravních problémech, zejkména ve špičkách. Lidé se sice odstěhovali z centra Prahy, ale jezdí tam denně do práce a protože systém komunikací pro automobilový provoz, je stále stavěn na období před desítkami let, dochází často k tomu, že doprava v kritických bodech vázne pravidelně na stupních 3 až 4 a v případě nehod i na stupni 5.

Problém hromadné dopravy v Česku je navíc poznamenán předraženými zakázkami na vybudování např. tramvajových lidek, nebo tras metra, ale i nikdy nekončící rekonstrukcí nekvalitního povrchu vozovek ve městě. Kilometr tramvajové trasy stojí dokonce několikanásobně víc v ČR, než v Německu, za stejných podmínek. Důvodem jsou kšefty zainteresovaných politiků na všech úrovních a také korupce. Známe historii různých projektů Open Card, tunelu Blanka a podobně. Je to jako na zlatém podnose, avšak nejvyšší politická reprezentace se k tomu nehlásí. Proto je na místě jejich výměna za zcela jiné politiky, bez vazeb na stavební lobby a další okruhy podnikavců, kteří se živí na státních zakázkách.

U velkých měst a bytových fondů je problém také v nezájmu investovat do oprav staré zástavby, která by byla využita pro obnovení bytového fondu. Stále slyšíme, že je to drahé. Máme tedy nechat spadnout domy v “nelukrativních částech” Prahy, Brna a dalších měst?

Investice do bytové výstavby a obnovy starého bytového fondu musí být jedním z nejdůležitějších úkolů od vlády přes parlament až po kraje a obce. Ovšem začít se musí vytvořením nové legislativy a tu mohou tvořit pouze noví politici, bez vazeb na lobbisty a bez poskvrny korupce.

Politika v ČR obecně tyto problémy ignoruje, jde přece jen o zájmy a životy lidí a politici mají zájmy někde úplně jinde. A tak se nám vyprázdňují centra měst a stavební parcely ukrajují stovky hektarů půdy kolem měst, která zajišťovala přirozenou očistu ovzduší kolem velkoměst a bránila povodním. Dnešní trend? Vykácet a zastavět, co nejvíc to hodí. Předražené domy v Praze dosahují prodejní ceny až 3x i více násobek ceny v Brně a mnohonásobně více v jiných městech. Na vlastní bydlení tak dosáhne stále méně obyvatel Prahy i Brna. Navíc k tomu působí spekulativní snížení úrokových sazeb ČNB, což vymrštilo zájem o koupi vlastního bydlení na okraji měst a to způsobilo enormní nárůst cen nemovitostí, jehož dynamika předešla daleko standardy v Evropské unii. Ceny nemovitostí rostly nejrychleji a nejvíce právě v ČR oproti celé EU.

Přitom příjmy rostou sice nominálně, ale reálný růst pokulhává, vzhledem ke zdražování takřka všeho a to zejména ve velkých městech.

Dotýkám se mnoha odvětví v tomto článku, ale ani jeden nikdo odpovědně a efektivně neřeší. Slyšíme o studiích, ale vidíme v nich jen další obchodní příležitost zainteresovaných, ale žádný prospěch populace velkých měst a Prahy.

Velkorysé investice do odvážných projektů můžeme vidět dnes i v minulosti jen na Západě, proto ve Vídni, nebo Stockholmu nevidíme takové zácpy, jako v Praze. Šetří se na lidech, šetří se na městech a je to vidět. Ovšem kam tedy jdou peníze obyvatel výdělečně činných, kteří platí do státního systému? O tom se dozvídáme ve zprávách od Policie ČR.

V celém výčtu skutečností, které trápí Prahu i další velká města jsem ještě nezmínil otázku imigrace obyvatel z kultur, které se naprosto liší od kultury naší a to v počtu ne právě zanedbatelném. To současnou situaci ještě zkomplikuje – kam umístit tisíce lidí, kteří nebudou pracovat, ale potřebují bydlet? Neprůbojná politika dnešní vlády v rámci EU nám přidává problémy a odsouvá českého občana na třetí místo v prioritách politické reprezentace na všech úrovních. Takováto imigrace je to poslední, co dnes potřebujeme. Zatížení sociálního systému a úbytek bytového fondu ve prospěch cizinců a na úkor našich lidí.

Problémů velkých měst jsou stovky, možná tisíce, z nichž mohu jmenovat nedostatek veřejných WC, drahotu nájemního bydlení a dlouhé čekací doby na přidělení městského bytu a mnohdy nemožné a nesplnitelné podmínky pro uchazeče. K tomu zmíněné problémy dopravy a parkování i zásobování a občanské vybavenosti.

Nepozoruji potřebný náznak potenciálu k vyřešení výše jmenovaných problémů u současných parlamentních stran od vládní koalice až po opoziční strany. Tento problém tu pojmenovávám pouze já a republikáni a chceme tyto zdánlivě “nedůležité” problémy řešit tak, jak si zaslouží.

Jde tu o lidi a pro lidi se dělá politika a koneckonců politiky si platí právě lidé, proto je třeba se zabývat podrobněji i těmito skutečnostmi, které dnes vypadají jako neškodné problémy, ale do budoucna mohou způsobit v mnohých oblastech lidských životů velké komplikace s daleko vyššími náklady, než kdybychom tyto věci řešili dnes a řešili je profesionálně s ohledem na budoucí prostředí a vývoj populace ČR v horizontu nastávajících 50 let.

Karel Fleischer

Místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

Kandidát do Poslanecké sněmovny PČR

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.