SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Otevřený dopis

Otevřený dopis

Prezident České republiky, Praha
Ing. Miloš Zeman

Předseda vlády České republiky v demisi, Praha
Ing. Andrej Babiš

V Praze dne 15. března 2018

Vážení pánové,

     dění ve světě nelze posuzovat černobíle a vy sami jste mnohokrát vyjádřili svůj odpor proti diskriminaci a pronásledování z jakýchkoliv důvodů. I kdyby to nebyl postoj vyplývající z vaší názorové orientace jste povinni jej dodržovat z titulu svého úřadu a slibu, který jste při nástupu do něj složili.

     Není to tak dávno, aby bylo možné se hájit zapomětlivostí, kdy došlo v Zimbabwe ke genocidě farmářů. Jejich společným znakem, kterým také prezident Zimbabwe zdůvodňoval tento zločin byla barva pleti tamních farmářů. Jejich největším a jediným prohřeškem bylo, že barva jejich pleti byla bílá. Zdůrazňujeme byla, protože velká část z nich byla vyvražděna, v lepším případě okradena o majetek. Přitom právě díky jejich práci byla zajištěna výživa všeho lidu Zimbabwe. Zanedlouho po spáchání tohoto zločinu nastal v zemi hladomor a od té doby je závislá na pomoci rozvinutých zemí. Nejde tedy o žádnou přírodní katastrofu nebo změny klimatu, ale o úmyslný a nepromlčitelný zločin. Žádný stát ani žádná mezinárodní instituce zaštiťující se právem a mezinárodními úmluvami nepodnikla ani nejmenší akci k zastavení genocidy anebo alespoň potrestání viníků.

     Bohužel nepoučeno z minulosti se lidské společenství dopouští dalších a dalších zločinů páchaných i netečností a ignorováním zjevného. Nová fáze genocidy namířená proti farmářům, opět převážně bílé pleti byla právě zahájena v Jihoafrické republice. Stejný scénář a stejné chování mezinárodního společenství. Tentokrát ovšem dohnané ad absurdum. Nejen, že nikdo nepomůže, ale jsou dokonce odmítány snahy poskytnout jihoafrickým farmářům humanitární azyl. Když s tímto návrhem přišla Austrálie, světová média podporovaná některými vládami dokonce spustila naprosto nevídanou a nepochopitelnou kampaň proti poskytnutí humanitárního azylu farmářů jejichž jediným zločinem je bílá barva pleti. Tato kampaň označuje azyl pro bílé jako naprosto nepřijatelnou věc až dokonce zločin.

     Každý jistě chápe důvody pro poskytování humanitárního azylu těm, kdo prchají před genocidou. Avšak rozlišovat podle barvy pleti, a propagovat, že si Afričané nebo Asiaté azyl zaslouží, ale bílí v žádném případě? Spravedlnost, právě tak jako principy lidské sounáležitosti jsou nedělitelné a jejich jednostranné a zcela účelové porušování ničí základy veškerého lidského společenství. Předpokládáme, že není třeba zdůrazňovat materiální důsledky takových pogromů, jejichž výsledkem bude opět hladomor a následně požadavky na zvýšení humanitární pomoci tentokrát Jihoafrické republice.

 

     Žádáme vás tímto o urychlené vytvoření podmínek pro poskytnutí dočasného humanitárního azylu všem zájemcům z řad jihoafrických farmářů s evropskými kořeny, a to po celou dobu, kterou budou potřebovat ke stabilizaci situace své a svých rodin a rozhodnutí, kde se usídlí natrvalo.

     Žádáme vás tímto také o vystoupení v médiích s jasným stanoviskem k této žádosti a k osudu tisíců postižených genocidou páchanou vládou a obyvateli Jihoafrické republiky na svých živitelích.

 

Za předsednictvo SPR-RSČ Miroslava Sládka

PhDr. Miroslav Sládek

     

Cc: Generální tajemník Organizace spojených národů, New York

       António Guterres

       Předseda Evropské komise, Brusel

       Jean-Claude Juncker

       Předseda Evropského parlamentu, Štrasburk

       Antonio Tajani

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.