SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Pád říše

Pád říše

pád-říše

Chtělo by se mi napsat tragický pád říše, ale jaký jiný může pád být, než smrtelný a tragický? Jádro Evropské unie bylo původně vytvořeno z hrstky nejrozvinutějších zemí pro posílení hospodářské spolupráce. Této myšlenky se však brzy chopili neomarxisté a zneužili ji pro dosažení svého cíle vybudovat evropský stát nejen ekonomicky, ale především politicky jednotný, založený na internacionalistických principech sjednocené lidové masy centrálně řízené. Doslova reinkarnace komunistické internacionály a tisícileté nacistické říše. V první fázi byla bruselská centrála více než úspěšná. Než si jednotlivé národy Evropy uvědomily, co se skrývá za líbivými propagandistickými hesly byly jejich parlamenty a vlády v téměř všech oblastech ekonomiky i politiky v područí Evropské komise, která se tak stala de facto evropskou vládou. Toto centralizační úsilí bylo z počátku velmi úspěšné také proto, že bylo podporováno především vládami Německa a Francie. Německa proto, že chtělo uskutečnit nacistický sen o Evropě pod jeho nadvládou a Francie proto, že se chtěla vrátit do dávno ztracené pozice velmoci.

Postupně však nejen kvůli politickým rozporům a chabému odporu některých nových členů, ale především k narůstajícím globálním ekonomickým problémům, začal proces integrace evropské unie váznout. Když bruselská centrála zjistila, že dalšího stupně integrace nedosáhne za použití standardních prostředků ocitla se z hlediska jejích neomarxistických mentorů v zoufalé a takřka bezvýchodné situaci.

Musíme si ale také uvědomit, že se jedná o procesy, které probíhají takřka v reálném čase. To, co by kdykoliv dříve v historii lidstva probíhalo po stovky nebo desítky let, je dnes otázkou jednoho desetiletí. Tehdy uplatnili tvůrci evropské integrace stojící neustále v pozadí a nastrkující před sebe pouhé figurky již dříve zamýšlený krok, který ovšem chtěli použít až později. Tímto krokem je vyvolání nepokojů a válek ve větší části světa a následné zaplavení Evropy uprchlíky z ohnisek válek a nepokojů. Tím se vlně přistěhovalců dodal status uprchlíků a významné humanistické krytí. Proti ekonomickým přistěhovalcům lze přeci protestovat, avšak odmítnout někoho, kdo ztratil domov v důsledku válek by přeci bylo bezcitné. Potom propaganda obstarala krytí přistěhovalců falešným soucitem a zároveň zhanobení kohokoliv, kdo by si dovolil proti přijímání uprchlíků protestovat. Evropská společnost byla tak zbavena jakéhokoliv pudu sebezáchovy a vydána napospas drancování vlnou přivandrovalců, kteří se sami stali nástrojem k dosažení cílů o jejichž existenci neměli sami ani potuchy.

Rozložit fungující národní společnost je velmi obtížné, zatímco nejprve společnost rozložit, zbavit ji národní identity a poté ji ovládnout prostřednictvím vlády i parlamentu již navyklých přijímat bez výhrad pokyny bruselské centrály je již naprosto mechanickým úkonem.

Přivandrovalecká vlna začala vyloženě na pokyn z Bruselu prohlášením německého kancléře, že v Evropě jsou všichni vítáni. Po prvním přívalu začala média uklidňovat občany prohlášeními o stále klesajícím zájmu v Africe a Asii o Evropu. Od roku 2015, kdy příliv začal již v roce 2016 byla zveřejňována čísla o poklesu počtu přivandrovalců. Dnes je však nejen na Blízkém východě, ale především v severní Africe připraveno k cestě kolem 110 milionů lidí.

Organizátoři této invazní hordy se již ani nenamáhají vyrábět alespoň částečné krytí těchto aktivit v podobě vyvolávání nějakých konfliktů. Bezostyšně připravují invazi. Nejedná se ovšem jenom o těch 110 milionů, což je vzhledem k počtu obyvatel Evropské unie děsivé číslo, ale především o následný vliv na populaci Evropy a její ekonomický a společenský statut. V horizontu deseti let bude vzhledem k natalitě přivandrovalců jejich počet dosahovat současného počtu obyvatel Evropy. Protože ženy budou neustále rodit, budou podporovány ze státních rozpočtů jednotlivých zemí a žít tedy na sociálních dávkách, právě tak jako jejich děti. Ty budou mít za dalších deset let již volební právo, a tak možnost převzít moc v Evropě, a to bez jakéhokoliv násilí. O odstranění případných protestů se postarají na pokyn z Bruselu nebo z vlastní iniciativy ozbrojené složky kolaborantských členských států, kdy naopak bude násilí nekompromisně uplatňováno.

Ovšem nárůst mladé populace u přivandrovalců bude vyžadovat obrovské částky ze státních rozpočtů. Tyto částky bude možné obstarat jenom prostřednictvím zvyšování daní pro většinu původního obyvatelstva, omezování základních funkcí státu, jako je školství a zdravotnictví, které se stanou nedostupné pro mnoho obyvatel. Vzdělání a zdravotní péče tak budou vyhrazeny jenom pro nejbohatší a samozřejmě pro přivandrovalce a jejich potomky, protože těm se nikdo z úředníků nebo ošetřujícího personálu nedovolí odmítnout, právě tak, jako tomu je dnes na úřadech práce a žadateli z řad nepřizpůsobivých občanů. Zkrachuje systém výplaty důchodů. Následující hladové bouře budou potlačeny nasazením represivního aparátu a odvlékáním vůdců takových vzpour do věznic na opačných koncích unie nebo úplně mimo Evropu. Po upevnění své pozice se v posledním dějství tragédie invazní horda obrátí i proti kolaborantům z řad původního obyvatelstva, kteří je sem pozvali a vytvářeli pro ně podmínky k uchopení moci .

Evropa nezmizí, ale zmizí její původní obyvatelstvo. Pád říše je dokonán

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.