SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Ovládnutí GIBS, další krok k destrukci demokracie

Ovládnutí GIBS, další krok k destrukci demokracie

Ani komunistická diktatura se nedostala k moci ze dne na den. Nejprve lákavé sliby, které omámily dostatečný počet voličů, vytvoření vlastní ozbrojené síly, poté uchvácení silových ministerstev, především policie, a teprve poté zakroucení krkem nepřátelům režimu.

Nejinak tomu je i na přelomu let 2017 a 2018 v podání učenlivých žáků Klementa Gottwalda a zvláště Vasila Bilaka a jeho Poučení z krizového vývoje ….. Neuskutečnitelné plané sliby a výkřiky největšího zloděje vyzývajícího k honu na zlodějíčky zajistily volební vítězství. Ovládnutí médií zajišťuje propagaci nastupující diktatury zveličováním úspěchů, maskováním problémů a likvidací nepohodlných. Samostatná ozbrojená složka podléhající stranickému vedení v podobě ozbrojenců celní správy je již vytvořena.

Nyní jsou na řadě silová ministerstva. Armáda prakticky neexistuje, a proto není třeba se jí nijak zvláště věnovat. Zbývá jenom zlikvidovat samostatnost policie. Vzhledem k zákonem stanoveným postupům nelze uplatnit přímočarou metodu, kdy by vedení policie bylo přímo podřízeno ministrovi vnitra. Proto je použita metoda trojského koně. Likvidací dosavadního vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně ředitele Murína by celý aparát inspekce mohl být ovládnut vládnoucím hnutím. Inspekce takto podřízená vládnoucímu politickému hnutí potom bude snadno pod různými záminkami likvidovat všechny policisty, kteří nebudou ochotni poslouchat pokyny vůdce. Konkrétní příklad, který bude následovat v nejbližší době je likvidace vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo. Takto bude ovládnuta policie a zastaveno veškeré stíhání příslušníků vládnoucího hnutí ať již probíhá nebo by potenciálně mohlo probíhat.

Předseda vlády očištěný jím řízenou policií od všech možných kauz, a naopak mající v rukách nástroj k likvidace kohokoliv, bude dále upevňovat svoji moc a připravovat se na vybudování dědičné diktatury.

Podstatně jednodušší bude ovládnutí justice, kde je podřízenost ministrovi spravedlnosti již realizována. Poté bude plně rozvinut systém, o kterém dnes hovoří, bez jakýchkoliv důkazů nejen vůdce, ale i například bývalá ministryně spravedlnosti včetně dalších vysokých funkcionářů hnutí, a to trestní stíhání na objednávku. Halasným vytrubováním možnosti stíhání na objednávku si vytvářejí alibi pro organizování politicky motivovaných procesů, kterými budou v blízké budoucnosti likvidováni nejen političtí, ale především ekonomičtí odpůrci, takže nakonec bude veškerý život v České republice podřízen jedinému vládnoucímu hnutí a jediné vládnoucí ekonomické jednotce – firmě.

Parlament, jako nejvyšší instituce demokratického státu je odstaven na vedlejší kolej, nejprve plně v intencích myšlení a projevů Adolfa Hitlera nazván žvanírnou, která překáží vládě, poté jsou znevažováni opoziční poslanci, bohužel mnohdy s jejich vlastní pomocí. Parlament je ochromen pomocí většiny vytvořené z vítězného hnutí a jeho souputníků spřízněných ne názorově, ale chamtivostí a ctižádostí naprosto neschopných a duševně omezených jedinců. Jeho bezvýznamnost je dále zdůrazňována jednáním vůdce. Příkladem je nedávné dění v branném výboru parlamentu. Ten je složen ze zástupců všech parlamentních stran a volební mašinérie Babišova hnutí a jeho poskoků komunistických a poloasijských si zvolila předsedu výboru. Lepší důkaz o destrukci demokracie a jejích institucí nemohl podat nikdo jiný než vůdce a majitel vítězného hnutí. Jako řadový poslanec byl pozván na jednání výboru, ač nebyl ani členem, ani předsedou výboru, chopil se řízení schůze, okřikoval ostatní a choval se jako diktátor, kterému je žvanírna jenom překážkou a ztrátou času. Ani předseda výboru, ani ostatní poslanci se neohradili proti takovému porušení principů jednání parlamentu a jeho orgánů.

Z demokratických institucí, jejich pravomocí tak již nezbylo nic. Veškeré dění v zemi je podřízeno jedinému vůdci, majiteli nejen poslanců, ministrů a médií, ale také mnoha zaměstnanců v jeho vlastních podnicích. Ostatní obyvatelé se stali rukojmími, protože vůdce ovládá mimo jiné i životně důležité zásobování potravinami a zdravotní péči.

Za takto nastavených podmínek bude jakákoliv změna buď nemožná, anebo jen za cenu nesmírných lidských obětí. Takže máme poslední příležitost zničit nádorový vřed ohrožující život celé společnosti dříve, než nastane její fatální konec.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.