SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Otevřený dopis panu Jaromíru Soukupovi

Otevřený dopis panu Jaromíru Soukupovi

soukup

Vážený pane řediteli,

dne 3. 5. 2018 jste použil ve svém pořadu Duel, kterého se účastnil pan Jan Hamáček, předseda České strany sociálně demokratické, při obhajobě SPD Tomia Okamury zhruba ve třicáté minutě pořadu prohlásil cituji „ …….. srovnávat SPD se Sládkem, který v programu přímo měl různá zvěrstva ………“. Svoje vyjádření jste alibisticky uvedl větou, že nikomu neděláte advokáta, přičemž vaše více než přátelské vazby na předsedu SPD jsou všeobecně známy, což se projevuje mimo jiné i neustálou přítomností tohoto vašeho důvěrného přítele ve vysílání televizní stanice Barrandov. Připomínám, že tato četnost je až zarážející.

Podle mého názoru by nemělo být ani tak důležité, že i právní normy pro rozhlasové a televizní vysílání uvádějí objektivitu, vyváženost pro televizní pořady, protože jednání v rozporu s principy morálky by se mělo příčit už z pouhé lidské slušnosti spojené s profesionalitou každému čestnému člověku. V pomlouvání nepřítomných hrubě urážlivým způsobem, aniž by se takto napadení mohli bránit se jistě vyžívali hlásné trouby minulého totalitního režimu. V demokratické společnosti však svědčí buď o totální neznalosti problematiky anebo o zlém úmyslu, nejspíše ale o kombinací obého. V každém případě je takovéto jednání nepřípustné.

Žádám vás tímto o veřejnou omluvu provedenou ve stejném pořadu, a to opakovaně ve třech po sobě jdoucích pořadech. Tato omluva bude dostatečná jenom v případě, že v ní uvedete kromě textu omluvy uvedeného níže i odpověď na otázky:

1. Jaká konkrétní zvěrstva měla a má Sdružení pro republiky – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka ve svém programu?

2. Které konkrétní body programu SPR-RSČ jste měl na mysli?

Odvolatelnost politiků, trestní odpovědnost politiků – 1990

Zemské uspořádání Čechy, Morava a Slezsko – 1990

Sociálně citlivá bytová politika - 1990

Radikální omezení přistěhovalectví - 1991

Snížení počtu ministerstev – 1991

Zrušení koncesionářských poplatků za TV a rozhlas – 1991

Nesouhlas se vstupem do NATO - 1991

Referendum – 1992

Prokazování majetku politiků – 1992

Neslučitelnost politické a hospodářské funkce – 1992

Snížení platů poslanců a ministrů – 1992

Jednokomorový parlament – 1992

Přímá volba prezidenta – 1992

Zákaz lichvy a zrušení soukromých exekutorů – 1992 a 2010

Nesouhlas se vstupem do EU – 1994

Jednotná pravidla pro všechny anebo pro nikoho (tzv. rasizmus naruby) – 1996

3. Protože jste uváděl, že není možné srovnávat program doktora Sládka potažmo Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa s programem SPD Tomia Okamury, v omluvě musí být jasně uvedeno v čem se programy těchto dvou politiků nebo stran liší. Je totiž všeobecně známo, že později jmenovaný nejen program, ale i jednotlivé formulace z programu pana doktora Sládka opsal, pokud to ovšem nebyl projev kongeniality projevivší se s více jak dvacetiletým zpožděním?

4. Zda jste si vědom toho, že pokud by v programu SPR-RSČ bylo v minulosti cokoliv závadného, měla by tato strana jistě problémy a byl by dán podnět k jejímu zrušení právě z těchto důvodů? Uvědomujete si, že politická kultura v prvním desetiletí po listopadu 1989 vysoce převyšovala současnou úroveň, která se již ani nedá politickou kulturou nazývat, neboť svojí vulgaritou a svými představiteli je pod úrovní páté cenové skupiny?

Text omluvy:

Omlouvám se za svoje výroky o zvěrstvech v programu doktora Miroslava Sládka a jeho Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa. Tento můj výrok byl nešťastný a vycházel z neznalosti programu a činnosti jmenovaného. Dále se omlouvám za výrok, že politický program vytvořený doktorem Miroslavem Sládkem není možné srovnávat s programem SPD Tomia Okamury a to z toho důvodu, že tyto programy jsou totožné s nepatrnými textovými změnami a vzhledem k tomu, že program SPR-RSČ, respektive doktora Miroslava Sládka byl vytvořen především v letech 1990 až 1992 je jasné, kdo je originál a kdo jen opisoval způsobem nevhodným a tedy trestuhodným již na prvním stupni základní školy.

Žádám o zveřejnění požadované omluvy počínaje prvním týdnem po doručení této výzvy. Pokud nebude tato omluva zveřejněna, bude omluva vymáhána právní cestou.

Z logiky výše uvedeného se přímo nabízí otázka, zda jste si jist, že při konstatování zvěrstev jste skutečně hovořil o programu SPR – RSČ a nespletl jste si jej s programem Mao Ce-tunga v žoldu jehož pokračovatelů usilovně pracujete.

 

Za SPR-RSČ - PhDr. Miroslav Sládek, předseda

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.