SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Kolonialisté zatáhli celý svět do splácení svých "dluhů"

Kolonialisté zatáhli celý svět do splácení svých "dluhů"

kolonialisté

Je známo odkud přišly první projevy multikulturalismu, nesmyslné ideologie, která dnes ničí národy Evropy a způsobuje velmi nejistou budoucnost celého světa. Fakta hovoří neúprosně. Pokud si přečteme definici multikulturalismu, dozvíme se, že existuje v zemích, jejichž obyvatelé pocházejí z rozdílného kulturního prostředí a v některých z nich se uplatňuje i jako konkrétní politika státu (Německo, Velká Británie, Švédsko). Cílem je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, etnicitu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti. Což je v praxi logicky naprosto vyloučené.

Tedy na první pohled hluboké protiřečení, kde jedno naprosto vylučuje druhé a to i v dlouhodobém časovém horizontu, o čemž jsme se přesvědčili teroristickými útoky v Stockholmu, Paříži, Londýně, v mnoha zemích probíhají nepokoje novousedlíků, kteří nabyli dojmu, že nový svět a lidé v něm jsou jejich majetkem a podle toho se například chovají k ženám a bohužel i dětem.

V první řadě je třeba říci, že rozšíření tohoto paradigmatu mají na svědomí politici, kteří tak řešili otázku své minulosti a vytvořili z multikulturalismu nový světový řád. Od 70. let 20. století se infiltrace rozmanitých kultur přenesla z USA a Kanady  i do Evropy,  jednak migrací obyvatel bývalých kolonií do „mateřských zemí“ (Anglie, Francie, Nizozemsko), jednak organizovanou migrací dělníků (německy Gastarbeiter) do bohatých evropských zemí.

Tyto země jsou tak přímo odpovědné za postupné přemnožení a převzetí moci a majetku v zemích Evropy, USA a Kanady.

V posledních letech dochází k masovému přisunu uprchlíků, ale nenechme se mýlit pověrami o lodích, které posílají ”darebáci” převaděči. Naopak jde o velmi organizovaný přesun, který se realizuje ze Sýrie a dalších zemí hromadně letecky a místa přistání jsou Itálie a Řecko a Turecko. Odtud pak proudí tzv. uprchlíci do zemí EU, kde žijí z dávek a v bytech, stavěných předem pro ně.

Akce Stockholm växer ”Stockholm roste” měla původně být pouhým ekonomickým experimentem, kde se měly migranti ze zemí EU, ale i z chudších oblastí Skandinávie, soustředit v Stockholmu a vláda za pomoci EU začala stavět 3500 bytů ročně. Populace Švédska se zaradovala z kroku, který by normálně zvednul ekonomiku a přilepšil i podnikatelům a hlavně dal byty čekajícím Švédům. Ne. Byl to desetiletí předem připravený plán a to včetně dalších ”příprav”, které občas některé armádě unikly ve formě tištěných dokumentů, například známý leták s praktickými do sebe se štosujícími rakvemi, které lze snadno přepravovat bez zabrání většího místa, ale kterých je velké množství. Tehdy vznikla panika, že se chystá hromadné vyvražďování populace. Ne tak docela, ale pozvolna to ten efekt mít bude. Byla to jen příprava armád na případné rychlé řešení incidentů.

Roste počet uprchlíků a já sám nerad říkám těmto lidem uprchlíci, protože jde o muslimy, nikoliv o vytlačované katolíky z muslimských zemí. Tedy před kým prchají, že jsou uprchlíci? Tedy roste počet imigrantů – muslimů, jejichž kultura je neslučitelná na věky s naší a jejímž cílem je zabít nevěřící ”prasata”, což jsme, dle jejich citací my – populace Evropy, která široce rozevírá náruč a přjímá statisíce muslimů a rozmisťuje je i do sebemenších městeček, kde tito imigranti okamžitě zakládají gangy, či organizované klany, firmy a banky a pomalu pronikají do politiky i ekonomiky států Evropy, USA a Kanady.

Přitom si berou vše, co jim Evropa dává, včetně dcer Evropanů, které jim slouží jako, nechci říkat co.

Berou si byty, berou dávky, berou životy domácím lidem a aby někoho náhodou nenapadlo klást odpor, provedou občas razii, kdy molotovovy koktejly létají do bytů Němců, Švédů, Britů, rozbíjí se auta policie, napadají se policistky, fackují se kolemjdoucí dívky i muži a nikdo nic nevidí. Středy měst jsou okupovány arabskými gangy a málokdo vychází v noci ven.

Youtube maže všechna videa, která se podaří natočit a na nichž muslimové řádí v Londýně, Stockholmu či jinde.

USA mají své policejní útvary, které stačí početně i výzbrojí a výcvikem udržovat imigraci v relativním klidu. Ojedinělým incidentům se však zabránit nedá, ale americká policie je cvičena tak, že se snadno v situacích orientuje a má technologie, které umí včas varovat a také potlačit davy.

Evropa nic takového nemá a neumí. Po vraždách v EU se sejdou politici a drží minutu ticha, během níž u televize propukají islámští teroristé ve smích a všeobecné veselí. Do Švédska jezdí jako do ráje, kde dostanou byt, peníze, nemusí pracovat a mohou si unést a znásilnit i umučit jakoukoliv dívku ve věku 22 či 10 let. A vůbec nic se jim nestane. Policie má totiž zákaz kontrolovat doklady všem, kdo nejsou bílí, protože by to bylo považováno za rasismus.

Islamisté vědí, že pseudodemokratická bohatá Evropa je pro ně bezpečná, že nikdy nedojde k deportaci zpět,  k odnětí občanství, protože to by mělo za následek opět střílení a vraždění, zapalování kontejnerů, kamionů a benzínek, nebo dokonce i kostelů a kamenování lidí, na které si Švédové již zvykli jako na místní komáry a berou věc tak, že se s tím nedá vůbec nic dělat.

Velmoci, které kdysi okupovaly své državy a zotročovaly jejich obyvatelstvo,  nebo si tahaly otroky domů do Ameriky a Anglie, Holandska a Francie, dnes sklízejí tehdejší sadbu. A snaží se své břímě navalit i na země, které pojem ”otrok” nebo ”kolonie” zná jen z historie těchto zemí.

Přesto média a vlády nadále potlačují jakýkoliv odpor domácí populace a média dál šíří lži o hodných imigrantech z muslimských zemí a zlých xenofobních Evropanech a Američanech, kteří jsou na indexu, jako fašisté, rasisté, či jiní –isté.

Internet se dělí na zájmové lokální okruhy, které nelze propojit, kontroluje se a maže se a maže se. Cenzura, která vládne dnes, zejména na Facebooku, nemá obdoby a je tvrdší, než za Adolfa Hitlera. Sám Zuckerberg, majitel Facebooku, má již podobu démona a snad jsou to drogy, které jej vedou v nekontrolované křičení v televizních studiích, že v cenzuře pokračovat bude a ještě tvrději,  přičemž jsou patrné jeho rozšířené zorničky a zuřivá křeč obličejového svalstva.

Ovšem není to zdaleka jen Facebook, ale již všechna média všech zemí, která stojí pevně na straně multi-kulti nesmyslu. Ty politické strany,  které s nimi nejsou na stejné lodi, jsou označováni za nesystémové strany a nemají podporu EU.  Existuje podpora pro systémové strany a politiky a forma útlaku nesystémových stran.

Jak bude vypadat svět v roce 2050 si mnozí z nás nechceme raději představit, ale je to logické a vyplývající z agresívní politiky EU a agresivního chování islámských přivandrovalců.

Zatím nedošlo ke kolapsům státních kas, na základě oprav škod, které napáchali přivandrovalci. Na základě vysokých sociálních dávek a přidělených nově vystavěných bytů muslimským přivandrovalcům. Ale až nastane bod zlomu, kdy nebudou peníze na důchody, protože vše spolyká ”pomoc uprchlíkům” pak nastane další katastrofa.

Tento článek někdo může označit za šíření nenávisti, pokud nedosahuje rozumové vyspělosti, ale jsou to bohužel jen holá fakta a ne názory. Je to jen popis skutečné situace a z ní logicky vyvozené další situace v civilizované Evropě. O nenávisti nepadla řeč. Nic nepravdivého zde není ani omylem, vše je bohužel jen soupis faktů, o kterých může svědčit hodně lidí, kteří žijí v bývalých kolonialistických zemích, ale i v ostatních zemích EU, zaplavených imigranty z rizikových zemí, odkud pramení islámský terorisus.

Přivandrovalci se zatím vesele za naše peníze množí a budují si vlastní struktury uvnitř naší společnosti a připravují se na převzetí zemí. Pojem ”převzetí Švédska” byl vysloven již někdy v devadesátých letech z úst islamistů a extrémistických skupin muslimů, kteří mívali na náměstí Sergels Torg své mítinky, kam s kytičkami chodily tehdy ještě nadšené blondýny protestovat tak proti rasismu a nepřátelství. Jak počet imigrantů sílil, začali se projevovat ve své pravé podobě a snadno si dohledáte na Google vyhledavači všechny obrázky, pokud zadáte klíčové slovo ”Husby kravaller” tedy nepokoje v městské části Husby v  květnu 2013, kdy hořely některé městské části Stockholmu jako výstraha, v níž muslimové neváhali říkat, že budou umírat naši bratři, matky, dcery, budou umírat naši policisté a nikdo nikoho tehdy neobvinil a nepostavil před soud. Pokud bych něco tak děsivého vyřkl já, sedím druhý den ve vězení za vyhrožování. Já ovšem pouze popisuji skutečné události a předkládám fakta.

Kolonialisté mají vážný problém, včetně Němců, kteří využívali levní pracovní síly z Turecka a arabských zemí a nyní jsou tito muslimové finančními a politickými vládci slavného Německa, které padlo hlouběji, než po 2. Světové válce.

Bohužel spolu s kolonialisty táhnou do zkázy i ostatní země a vyjednávání o povinných migračních kvótách v EU přešlo volně ve vyhrožování.

Média jsou plně na straně multi-kulti a nepustí do vysílání nikoho, kdo by řekl do éteru pravdu. Výsledky voleb se obcházejí, protlačují se neoliberální a socialistické strany a ty přebírají moc v EU a pokračují v zaplavování našich zemí jedinci, kteří se nepřizpůsobili civilizaci za staletí a tudíž se nepřízpůsobí ani za dvacet let. Za tu dobu my, Evropané, tady možná už nikdo nebudeme.

I tuto skutečnost je třeba brát v úvahu při jakýchkoliv volbách a vzít v potaz skutečnost, kdo a jaká konkrétní strana podporuje toto zlo a zcela je vyloučt z politiky.

 

Karel Fleischer

Místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

Předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.