Rasismus

rasismus

Tolik skloňované téma, které často bývá vadně chápáno a zneužíváno k odstranění nepohodlných názorů, nebo k čerpání výhod společnosti, či odepírání výhod a požitků. Rasismus dnes není chápán ve své skutečné podobě, není tím, čím ve skutečnosti je. Už v Bibli se dozvídáme, že na světě (nikoliv míněno všichni v Evropě) musíme spolu žít všechny rasy a nikdo nesmí nikoho pro rasu zabíjet, či pokořovat.

Je nemyslitelné, aby v tomto století byl někdo znevýhodňován, nebo dokonce zabíjen, či vězněn pro jeho rasu. Je nedůstojné, že švédská vláda zakázala policistům kontrolovat tzv. ”barevné” obyvatelstvo, protože prý je to uráželo a bylo to rasistické. Není tedy rasistické, že bílé kontrolovat mohou?

Švédové se cítí vinni tím, že jsou převážně tzv. ”árijské” rasy a mají pocit, že kvůli nim se rozpoutalo válečné peklo – oni byli tehdy ti ”vyvolení” spolu s árijskými Němci a jiní byli zabíjeni v ponižujících podmínkách, jako například Židé a podobně.  Proto Švédové přijímají statisíce muslimů, aby ”odčinili” svoji ”vinu”, že jsou bílí. Dokonce tolerují vraždy vlastních lidí arabskými gangy u nich doma ve Švédsku, protože to je málo oproti počtu obětí 2. Světové války.

Rasismus je selektování lidí podle rasy s úmyslem tyto lidi likvidovat. Ovšem těžko lze hovořit o rasismu v USA, např. o policejním rasismu, kdy policista zastřelil černého muže. Věc má háček, že policisté v USA nejsou  jen bílí. Lze tak hovořit o rasismu, pokud černý policista zastřelí při trestné činnosti černého zločince? Proč tedy ty protesty?

Rasismu se dopouští novináři, kteří neustále dělí populaci naší země i světa na bílé a barevné. Běžný občan toto neužívá a já sám jsem pobýval v mnoha zemích světa a vím, že jsem komunikoval stejně s bílými, jako s různými jinými rasami – lidmi v hotelech, na úřadech, s číšníky, s řidiči taxi atd. Nevnímal jsem to, že jde o araba, černocha, nebo indického, či jiného člověka, který se mnou přišel v kontakt. Běžně se dívám na různé zprávy různých zemí v televizi a nedělím moderátory na bílé, žluté, či kdovíjaké. Tento rozdíl neustále zdůrazňují jen novináři a populisticky také politici.

Zvyšují tak tlak ve společnosti, napětí a podněcují vzájemnou nenávist. Zbytečně. Jen pro vyšší čtenost jejich plátku, či sledovanost jejich TV “kanálu”.

Naopak se začíná blokovat Facebook a to denně, stačí napsat cokoliv. Ovšem v sídle Facebooku o tom nikdo nic neví, většinou naše lidi blokují čeští cenzoři a většinou zbytečně. To ovšem má zcela kontraproduktivní efekt. Vztek zablokovaných lidí upozorní na rozdíly a podnítí ještě větší nenávist vůči jiným obyvatelům, protože “oni za to mohou, že jsem zablokovaný”. Že to dělá někdo jiný – český bílý cenzor, to už nikdo neví.

Místo aby se zabránilo zbytečným krveprolitím, kde lidé umírají pro svoji rasu, věnují se politici cenzuře výroků, které jsou mnohdy neškodné a nutí se věnovat tomu i policisty, kteří musí obviňovat lidi z rasismu, ačkoliv toto nemá se skutečným rasismem nic společného.

Kolikrát za život vyřknete na adresu kohokoliv “já tě zabiju” ale nikdy to neuděláte a ani to nechcete nikdy udělat, ale je to důvodem k zablokování účtu na sociální síti a možná i důvodem k žalobě a trestu. I když chápu, že je to zbytečné a hloupé, ovšem jde jen o jednání v afektu, kdy na moment člověk řekne prostě hloupost, které později lituje.

Nemůžeme nutit Čechům, kteří nebyli zvyklí na různé rasy zde doma v České republice ještě z dob 40. leté komunistické vlády,  různorodé imigranty do domovské země – České republiky. Nejsme zvyklí na multi-kulti, nebyli jsme nikdy otrokářskou zemí. Černoch na ulici byl v dobách mého mládí něčím zřídkakdy vídaným. Dnes jich v Praze vídáme tisíce. Ovšem otázkou je, proč pokračuje imigrace a přijímání lidí z jiných kultur, když se multi-kulti politika evidentně neosvědčila?

Četní západní politici již dnes tvrdí i v Europarlamentu, že multi-kulti je chyba, ne-li nesmysl a že nemůže nikdy fungovat soužití propastně rozdílných kultur vedle sebe v Evropě a v USA. Přesto proudí do Evropy stále více těchto lidí, což zvyšuje riziko občanské války. Akce vyvolává vždy reakci. Jakmile se zlo začne odplácet zlem, a to se začne, tak občanská válka se stává bohužel realitou i v naší Evropě.

Je na první pohled nesmyslné, aby se populace mnohonásobně větších světadílů, vměstnávala do čím dál přelidněnější Evropy, kde navíc podíl ekonomicky aktivních je čím dál menší, ale požadavky na výdajové kapitoly v sociální oblasti jsou díky imigraci z Afriky a Asie čím dál vyšší.

Čím bude hrubší cenzura, tím větší nenávist v sobě lidé budou mít i vůči těm, kteří za to nemohou. Je to logické, ale politici nikdy nevydali žádný zákon, který by byl logický a tak si na to začínáme zvykat. Populární je populistické a to přece my nechceme, tvrdí řada dnešních politiků tzv. “systémových” stran.

Nenávist byla, je a bude a nelze ji vymýtit vězením. Avšak nenávist se nově dnes začala třídit a je rozlišována podle toho kdo koho nenávidí. Mohu v klidu psát nenávistné články vůči Němcům a nic se mi nestane. Noviny a Česká televize uvádí nenávistné články vůči prezidentu USA Donaldu Trumpovi a nic se neděje. Ale běda, pokud napíši, že Banga mi cenzuruje moje příspěvky na blogu iDnes. Okamžitě jsem rasista.

Nemůžete říci, že nemáte rádi černé. Můžete ale říkat, že nenávidíte Angličany, nebo Holanďany. Chudí mohou nenávidět bohaté a ženy mohou nenávidět muže, to je vše v pořádku. Pokud kritizujete sexuální devianty, pak vás zablokují, jako mě na Facebooku. Copak pedofil je přece dnes už zcela v pořádku, ale jeho kritik je podle Facebooku “škodnou” a proto mě blokují. Nemohu psát na svém profilu politika, i když jsem místopředseda politické srany a lídr kandidátky v Brně do Zastupitelstva města Brna, tedy pokud nějaké volby vůbec budou….

Vraždění a diskriminace kvůli rase je zločin, nebo přestupek, dle nebezpečnosti činu. S tím se nedá nesouhlasit. Ovšem v co nám to přerostlo? Zneužívání rasismu pro utlačování názorů a potlačování svobodného vyjadřování. Nepohodlné strany se jednoduše označí za rasistické, či xenofobní a nemají šanci ani doma, ani v zahraničí.

Jakákoliv selekce je špatná. I ta selekce, kterou předvedla Česká televize před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2017, kdy rozdělila 31 kandidujících stran do tří skupin podle vlatního uvážení. Jedna měla v hlavním vysílacím čase živé rozhovory v televizi s moderátorem Železným, tedy “systémové” strany, ODS, TOP09, ČSSD, KSČM, ANO. Druhá skupina “méněcenných” měla druhořadé pořady s jinými moderátory, což už je samo o sobě selekce a třetí skupina stran, těch nepohodlných, se nedostala do živých diskusí vůbec a to jsme byli například i my a já osobně, i když jsem byl lídrem kandidátky v Praze. V jakékoliv jiné zemi toto by bylo důvodem zneplatnění voleb – volič neměl ucelený obraz o všech kandidátech na prvních místech, ačkoliv stran bylo jen  31 a času od počátku kampaně do jejího konce, bylo dost. O některých stranách voliči vůbec nevěděli. Neznali názory, nemohli objektivně volit.

Ze všeho nám jednoznačně vyplývá, že rasisté jsou především ti, kdo o věci neustále mluví a díky tomu selektují jiné lidi. Tedy jinými slovy rasisté jsou především politici, novináři a cenzoři. Ti jsou nebezpečnější, než někdo, kdo brblá nad tím, že nesnáší Němce,  či muslimy, katolíky, či Rusy, jiní zase nesnáší Američany. Ti brblají, ale neubližují. Na rozdíl od politiků, novinářů a cenzorů, kteří přímo ohrožují svobodu a podněcují k selekci lidí podle ras a ti by měli být trestáni především. Protože ti jsou na žebříčku společenské nebezpečnosti nejvýše.

 

Karel Fleischer

místoředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Lídr kandidátky SPR-RSČ Miroslava Sládka do zastupitelstva města Brna 2018 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.