SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Volby do Evropského parlamentu budou rozhodující pro všechny

Volby do Evropského parlamentu budou rozhodující pro všechny

volby

V příštím roce 2019 se konají volby ve všech státech Evropské unie. Mnoho občanů je podceňuje, avšak to může mít ve výsledku fatální následky pro všechny. Je důležité, aby se novými europoslanci stali lidé, kteří budou jednat jinak, než ti současní. Pochopitelná nevraživost lidí vůči EU sebou bohužel nese i nebezpečnou pasivitu občanů, kteří již nyní hovoří o tom, že se voleb do Evropského parlamentu nezúčastní a že to stejně o ničem nerozhoduje a na nic nemá vliv. Skutečnost je právě přesně opačná.

Pokud budou Českou republiku v Evropském parlamentu zastupovat současné politické strany a osoby, pak bude pokračovat dnešní politika, která je často terčem kritiky téměř každého občana a aktivita, či naopak pasivita europoslanců má přímý vliv na jakoukoliv součást našeho života v naší zemi.

Občas slýcháme z Europarlamentu ojedinělé odvážné hlasy cizích europoslanců, kritizující federalizaci a globalizaci Evropy, vnucování nepřízpůsobivé imigrace, hrubé zasahování do práv soukromých podnikatelů, odliv pravomocí z národních států do Bruselu a hrozby EU zemím, které nechtějí respektovat mnohdy nelogické a nebezpečné plány, ať jde o federalizaci, nebo vznik evropské policie, nebo vnucování povinných kvót pro počty přijímaných tzv. uprchlíkůz rizikových oblastí mimo EU. Tyto hlasy však nenalézají podporu v české reprezentaci současných europoslanců za Českou republiku.

Pasivita voličů by znamenala jediné – složení české reprezentace v Evropském parlamentu by se prakticky nezměnilo a s tím by nepřišly ani očekávané změny politiky české reprezentace vůči EP a EU.

Pamětníci jistě potvrdí zdrženlivý postoj republikánů k členství v EU a opatrnost v přistupování na veškeré podmínky, které jsou České republice kladeny a které Česká republika nyní odevzdaně respektuje. V devadesátých letech jsme upozorňovali na jistá rizika ztráty identity, záplavy imigrantů z Afriky a Asie a federalizace a diktatury z Bruselu. A varování se stala bohužel skutkem. Dnes o tom svědčí jen některá videa na youtube z tehdejšího sjezdu SPR-RSČ v Praze v Obecním domě.

Žádná strana, která se na příští rok chystá kandidovat za ČR do Evropského parlamentu, nenese tak silný program s akcentem na zájmy České republiky v rámci Evropské unie, jako právě SPR-RSČ.

Jak by také současní poslanci mohli cokoliv prosazovat, nebo hájit, když mnozí se jednání pléna Evropského parlamentu ani neúčastní, natož aby byli schopni před mezinárodním fórem zastat jistý odvážný tón, znějící ve prospěch našeho národa a naší země. Na sociálních sítích sbírají lajky současní europoslanci na svých „toulkách“ po světě v exotických krajinách, kde rozhodně neplní žádné úkoly stanovené EP. Budiž jim dopřána dovolená, ale pokud neprobíhá celé volební období, jak je vidno u některých europoslanců.

Česká republika potřebuje silné politiky s vlasteneckým cítěním, které je zakořeněno v programu, se kterým jde do voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. A to už je hodně blízko.

Naši lidé v evropském parlamentu musí být ochotni a schopni argumentovat a vyjednávat nejoptimálnější podmínky i přes velký tlak EU na národní státy. Co bude jednou řečeno na půdě Europarlamentu, zcela jistě ovlivní jednán í dalších, podobně smýšlejících poslanců EP a je možné dosáhnout společně úspěchu ve všech úkolech, které mají hájit naše zájmy tak, aby členství v EU bylo pro Českou republiku a její občany přínosné. A pokud ne, abychom měli odvahu jasně vyslovit možnost odporu,  případně i vypsání referenda o vystoupení z EU. Mnozí se tohoto zaleknou, ale je třeba mít na mysli fakt, že účast kdekoliv je logicky vhodná pouze za předpokladu, že je to pro člena výhodné a přínosné a naopak to nenese jistá rizika. Tedy proč být za každou cenu někde, kde mi to škodí a nepřináší očekávané výhody?

Europoslanci jsou přítomni při tvrobě všech vyhlášek a budoucnosti Evropské unie vůbec. Tedy jejich vystupování v EP a vyjednávání se spřízněnými účastníky jiných států rozhodně má velký vliv na to, jak budeme žít v následujících desetiletích my tady v České republice.

Za dvojí období v Poslanecké sněmovně některé strany dokázaly, že jejich program je pouze plagiátem a pokud se dostanou k mandátu, budou v řadě mlčet a tiše jen požívat výhod europoslance, stejně jako dnes sedí pasivně v Poslanecké sněmovně.

Kdo si pamatuje devadesátá léta, ten ví, že republikáni tento styl v Poslanecké sněmovně nikdy nevyznávali. Naopak. Ne  jinak tomu bude v případě účasti republikánů v Evropském parlamentu a věřte, že má smysl byť i jeden, dva, nebo tři hlasy poslanců EP, kteří nebudou v EP jen „sedět“ za Českou republiku, ale Českou republiku budou v Evropském parlamentu zastupovat, hájit a jednat v její prospěch.

Záleží mnoho na tom, co je na půdě Evropského parlamentu vyřčeno a jak. Záleží na tom, jaké postoje zaujmou budoucí poslanci a jakým stylem budou vyjednávat s ostatními státy a čeho budou schopni dosáhnout.

Vždyť kdyby vyřčená slova v parlamentech, nebo v médiích neměla váhu, proč by se Česká televize a TV Nova tak bály pustit nás – lídry krajů za SPR-RSČ v parlamentních volbách 2017 do živých debat?

Pokud nás tedy má být slyšet na správném místě, pak má význam a má velký smysl jít k volbám v příštím roce a volit ty, kteří mají jasnou vizi, nikoliv nepřátelskou vůči státům Evropy, ale hájící zájmy našeho státu a občanů v rámci Evropské unie. V tu chvíli mají občané  - voliči v rukou velkou moc, která může rozhodnout o podobě Evropy v příštích desetiletích a v takovém případě určitě stojí za to se voleb aktivně zúčastnit a zabránit, aby tam odpočívala stejná skupinka, jako dnes.

 

Karel Fleischer

místoředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.