Zařadíme ČR opět mezi právní státy?

Právní stát znamená takový stát, v němž je výkon státní moci omezen zákonem. Orgány veřejné moci...

Čtěte více