SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Republikánky pro rodinu

Republikánky pro rodinu

Cílem „Republikánek pro rodinu“ je podpora tradičních rodin, zabezpečení kvalitního života těchto rodin v míru, harmonii, úctě a respektu a především v suverénním národním státu. Naše děti jsou naše budoucnost, nyní jsme to však my, kdo píše jejich budoucnost.
V současnosti je nejpalčivějším a nejrozporuplnějším tématem v naší republice otázka přistěhovalectví. Nově příchozí lidé z arabských zemí mohou naše tradiční rodiny naprosto rozvrátit. A to svou hrubostí, brutalitou, násilím, krádežemi, sexuálním obtěžováním a přílišnou plodností. Skutečně toto chceme v naší zemi? Jednoznačná odpověď je NE. Chceme zachovat tradiční rodinu ve složení otec, matka a přiměřený počet dětí. Rodinu, kde platí rovnost pohlaví. Rodinu, ve které si vzájemně důvěřujeme a jeden druhého si vážíme. Rodinu, která funguje beze strachu a obav z budoucnosti.
Mnoho žen v každodenním kolotoči nemá čas ani chuť sledovat dění v republice, natož v okolních státech. Avšak události za poslední rok nabírají stále větší sílu a postoj současné vlády ve vztahu k migraci je neomluvitelný. My ženy se proto připojujeme ke svým mužským kolegům a zásadně odmítáme jakékoliv migranty. My ženy jsme samostatné bytosti s duší, máme svou hrdost, vědomosti, znalosti a nejsme žádné otrokyně, jejichž pánem je muž, který by snad mohl rozhodovat o životě a smrti. Toto je pro nás nepřípustné a veškerá práva, která ženy v naší republice vybojovaly, si nenecháme vzít.
Politická strana Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa má program plný úžasných důvodů, proč bojovat za svou vlast a v boji vytrvat. Vše je však nutné řešit postupně. Česká republika se v první řadě musí vypořádat s tématem migrace, což je po měsících neřešení situace, nadmíru složité.
Dalším důležitým krokem je nastavení rovných podmínek pro všechny občany a rodiny v České republice. Je nevhodné, aby tzv. menšiny, byly zvýhodněny oproti většině. V dnešní době se naopak my, ženy z „většiny“, cítíme být znevýhodněny. Ať již při ucházení se o zaměstnání, při žádosti o umístění dítěte do školky, školy a samozřejmě při žádosti o jakékoli sociální dávky, nedej bože o přidělení bytu. Plíživým krokem se tak v naší republice stahují mračna nad většinou a většina se stává menšinou.
Nechcete-li ani vy být otroky ve své zemi, chcete-li žít v míru, harmonii, s hrdostí a beze strachu, podporujte a šiřte poselství a program Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa a jejich „Republikánek pro rodinu“.

Stručně:
- rovný přístup ke všem občanům, žádné pobídky, nabídky a zvýhodnění tzv. menšinám
- práce se musí vyplatit,
- přídavky a příspěvky na děti vyplácet pouze rodinám s pracujícími rodiči
- ne inkluzi ve školství
- omezení počtu soukromých škol (základních, středních a vysokých), osnovy soukromých škol musí být shodné s osnovami státních škol, soukromé školy bez jakékoli dotace státu
- státní příspěvky na hypotéky pro rodiny s dětmi, případně nevratné půjčky určené na bydlení – vše podmíněno prací rodičů
- zvýšit povědomí o mateřské a rodičovské dovolené, která není dovolenou, ale prací 24 hodin denně bez možnosti dovolené a pracovní neschopnosti a tuto práci řádně ohodnotit (nutno omezit časově nebo počtem dětí)

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.