SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Rozklad státu, jako poslední stadium evropské civilizace a bílé rasy

Rozklad státu, jako poslední stadium evropské civilizace a bílé rasy

Rozklad právního systému a následný rozklad státu již dosáhl takového stupně, že se tento proces jeví jako nevratný, alespoň co se týká Spolkové republiky Německo. Může to být pro nás útěcha?

Hned zpočátku si odpovím na tuto řečnickou otázku. Odpověď je totiž naprosto jednoznačná, procesy, která vrcholí v Německu a byly nastartovány před lety nejsou ničím jiným, než zkušebním provozem, který bude následně aplikován i v zemích sousedních a celé Evropské unii.

Nejpřesvědčivějším důkazem, i pro naprosté ignoranty, by mělo být selhání deportace neúspěšných žadatelů o azyl právě z Německa. V souladu se zákony by mělo půl miliónu neúspěšných žadatelů o azyl opustit do konce tohoto roku Spolkovou republiku. Ve skutečnosti to bude pár jedinců, kterým neziskovky zaplatí letenku, aby se příštím letem vrátili zpět. Právní stát kapituluje.

Scénář je vždy stejný, organizovaný aktivisty neziskových organizací. Příklad. Albánská matka předloží lékařské potvrzení, že by ji návrat do vlasti přitížil. Příkaz k deportaci osmnáctileté dcery platil dál, avšak nemohl být vykonán, protože demonstranti celý den nepustili nikoho do budovy soudu. Přitom Albánie je členským státem NATO, nezuří v ní občanská válka, neřádí teroristé, vyhýbají se jí přírodní katastrofy. Druhý den přinesli aktivisté nové lékařské potvrzení, ve kterém se psalo, že se matce pronikavě přitíží, pokud jí úřady vezmou dceru. A výsledek? Rodina dosud neopustila Německo. Přitom ale velká část přivandrovalců do zemí, do kterých se vrátit nechtějí jezdí pravidelně na dovolenou. A další případy jsou si podobné jako vejce vejci. Cizinci onemocní, protože lékaři, kteří jim vydávají potvrzení jsou jejich krajané. Když už jsou na palubě letadla, tak je posádky letadel odmítnou vzít na palubu, protože se chovají násilně a vyhrožují ostatním pasažérům a posádce.

Tito aktivisté bránící deportacím se tak dopustili hned několika trestných činů, pokud jim to projde, stanou se faktickými vládci Německa, kteří budou vnucovat svoje názory ostatním a terorizovat ty, kdo se jim nepodřídí. Taktika dnešních aktivistů neziskovek je tak naprosto totožná s taktikou SAmanů. Pramenem všeho zla jsou ovšem politici a novináři, jako ochotné a dobře placené nástroje multikulturalismu. Vždyť oni hlásají, že odsuny jsou něco zlého, zákeřného a nelidského.

Demontáž státu a práva provádějí přímo jednotlivé spolkové země včetně některých měst a okresů. Kde však vládne SPD, Zelení a Levice, tam si dali dokonce do programu bránit deportacím. Takový postoj pohrdající právem potom vytvořil obdobu pašeráckého průmyslu s miliardovými zisky. Uvnitř Německa tak bují dobře financovaný průmysl, kdy aktivisté blokují veškeré deportace nařízené soudy a prováděné policií.

Takové jednání vyvolá další přivandrovaleckou vlnu, která bude mnohonásobně mohutnější než ta současná. A ta bude znamenat konec Německa. Aktivisté neziskových organizací převezmou faktickou vládu nad Německem a výsledkem bude Křišťálová noc namířená proti původnímu bílému obyvatelstvu.

Vzhledem k provázanosti a závislosti České republiky na Německu a jeho ekonomice, bude aplikace této diktatury lůzy, financované miliardářskými oligarchy do našich domácích poměrů probíhat již velmi rychle, a to v několika týdnech. Konec konců opět se nabízí historická paralela s aplikací nacistických pravidel během jedné noci po okupaci Československé republiky.

Konec se blíží!!! Poslední příležitost tomuto potupnému konci zabránit nastane 20. a 21. října tohoto roku. A to není nějaké věštění z křišťálové koule, to je zcela reálný a velmi střízlivý odhad na základě hmatatelných a snadno ověřitelných faktů.

Volte 23!

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.