SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Ochrana zvířat

Ochrana zvířat

Říkáme ne pokusům na zvířatech !!!

Nepodporujte toto zbytečné týrání a kupujte značky jen s certifikátem HCS / HHPS. Ony při výzkumech zažívají velkou bolest, utrpení a stres – to vše mnohdy končí jejich smrtí. Používání zvířat za tímto účelem je kruté a nebezpečné. Pokusy na zvířatech jsou morálně špatné.

TO MUSÍME ZASTAVIT !!!
PSI A KOČKY

- Prosadíme zákaz a přísné postihy ze nelegální množírny psů a koček

- Prosadíme zvýšení trestů za týrání zvířat

- Týrané zvíře bude za dozoru státní Veterinární správy chovateli odebráno a předáno příslušnému útulku.

 

DIVOKÁ ZVĚŘ

Zemědělci musí zabezpečit svoje pole při sklizni takovým způsobem, aby nedocházelo ke zranění nebo usmrcení zvěře, a to zvláště sečením.

Tato povinnost je dána zákonem a musí být vysokými pokutami vynucována!

Každoročně je jenom při senoseči usmrceno na 70.000 koloušků!

ZASTAVÍME dlouhotrvající přepravu hospodářských zvířat!
- Zvířata při přepravě trpí, a to mnohdy opravdu hodně. Není ojedinělé, že při transportu padá jedno na druhé, přepravují se dokonce i březí samice.

- Stává se běžně, že než dojde k samotné přepravě z bodu A do bodu B, několik kusů zvířat uhyne na následky nevyhovujících podmínek transportu.

- Samotný systém napájení zvířat je mnohdy nevyhovující, zvířata mají žízeň a nepijí třeba i celou dobu přepravy, která může mít v rámci EU i několik stovek až tisíc km, umírají během přepravy i na dehydrataci (obzvláště v tropických dnech).

- Klimatizace pro zvířata není, v lepším případě mají některé vozy alespoň ventilátor, který ten úděsný horký vzduch v letním období rozhání, ale celkově jsou podmínky pro transport OTŘESNÉ!

 

Pokud se jedná o chov samotný a nejedná se o BIO chov, kde mají zvířata volný výběh na pastvu, ale jsou držena v halách, nejsou podmínky vyhovující. Zvířata prožívají stres z nevyhovujícího prostředí. Měli jsme možnost vidět autentické záběry toho, jak se někteří chovatelé ke zvířatům chovají.

 

- Samotné porážení zvířat je také mnohdy otřesné a většinou nejde o humánní usmrcení. To se děje jen v těch slušnějších provozovnách jatek a těch bohužel moc není.

- V minulosti mnoho organizací za svobodu a práva zvířat zveřejnilo autentické záběry z jatek i drobnějších chovatelů, kteří porážejí zvířata sami. Použité metody   byly nehumánní, drastické, pro zvíře traumatizující, bolestivé a pro kulturní společnost naprosto NEPŘIJATELNÉ!

 

To že hospodářská zvířata slouží člověku jako potrava, ještě neznamená, že za svůj krátký život poznají jen to, jak je k němu člověk krutý a bezcitný, stres, smutek a ve finále bolestivou smrt. Zvíře je živý tvor, to je třeba si uvědomit, i to nebohé zvíře vnímá, má cit, cítí bolest.

PROČ SE K NĚMU MUSÍ ČLOVĚK TAKTO ODPORNÝM ZPŮSOBEM CHOVAT?

Člověk musí maso jíst, avšak zvířata musí být chována v lepších podmínkách, usmrcována skutečně humánním způsobem. Případné prohřešky je třeba sankcionovat velmi přísně, pokud by se prohřešek opakoval, tak nařídit okamžitě zákaz této činnosti, ať už by se jednalo o drobné chovatele, tak i o velké chovy.

My máme tu moc to zastavit, čím více nás bude, tím dříve se tak stane.
ŘÍKÁME NE CIRKUSŮM SE ZVÍŘATY V ČR!!!

- Prosadíme zákaz chovu a využívání volně žijících (divokých) zvířat v cirkusech!

- Drezúra nejen divokých zvířat v cirkusech je týráním, neboť po nich vyžaduje naprosto nepřirozené úkoly a je provázena krutým násilím při výcviku.

- Kotce pro tato zvířata nemají dostatečný prostor a divoká zvířata jsou vystavována permanentnímu stresu ze stísněného prostoru, transportní prostory a podmínky pro přesuny divokých zvířat a kočování z místa na místo, je stresující pro tyto zvířata a je to TÝRÁNÍ ZVÍŘAT!

- Česká republika by svými zákony měla následovat další evropské kulturní státy, které již zákaz divokých zvířat v cirkusech ošetřili zákonem a učinili tak přítrž této nekulturní tradici minulých staletí.

„Velikost národa a jeho mravní rozvoj lze vyčíst ze způsobu, jakým zachází se svými zvířaty.“                                                                              Mahátmá Gándhí

Autor článku: Roman Andrla

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.